Ydelser
H2I logo

For øjeblikket samarbejder vi med McKinsey og IQVIA omkring en løsning til værdibaseret styring. Vi rådgiver Region Sjælland om innovation og IT samt Region Hovedstaden indenfor IT sammenlægninger med Steno og Region Hovedstadens Elektive Laboratorier.


Herudover arbejder vi med ledelsesassistance og projektressourcer og er stiftere af 100Healthideas.

Optimering i Regioner og på Hospitaler

Regioner og Hospitaler bør stræbe efter at levere et produkt eller en service i høj kvalitet på en effektiv måde – og hele tiden sikre fortsat og forbedret værdiskabelse. Vi har specialiseret os i at hjælpe Regioner og Hospitaler med netop denne opgave, og tilbyder rådgivning indenfor:


 • Procesmanagement fra kortlægning til governance
 • Identifikation af forbedrings-muligheder og analyse af forbedringspotentialet
 • Implementering og sikring af ændring af adfærd i praksis
 • Change management og kommunikation i hele forløbet

Sundheds-IT og Medicoudstyr

Implementering af nyt medicoudstyr eller it, handler ofte mere om organisation, kultur og ledelse end det handler om it.


 • Afdække og sikre det strategiske grundlag (grundlag/ business case)
 • Kravspecifikation
 • Bistå med kvalificering, udvælgelse og anskaffelse (udbud)
 • Udrulning og implementering (ændring af adfærd i praksis)
 • Uddannelse og implementering (forandrings- og projektledelse)
 • It-ledelse – interim ledelse i kortere/længere perioder
 • It flytninger og organisatoriske sammenlægninger 


Sundhedsinnovation

Sundhedsvæsenet er udfordret, og vi samler på og leverer løsninger.


Skal vi overkomme de udfordringer sundhedsområdet står overfor nu og i de kommende år, så skal der nytænkning og innovation til.


Vi arbejder med mange parter i markedet, og kan derfor ofte forbinde nøglepersoner, projekter eller aktører. Hertil tilbyder vi strukturerede tilgange og rådgivning indenfor følgende områder:


 • Vurderinger og analyser
 • Strategi og netværk 
 • Konkretisering af ideer og projektdesign

Styring i sundhedsvæsenet

Levering af sundhedsydelser er en kompleks opgave. Derfor er styrings-opgaven også vanskelig. Særligt at fastholde fokus på kerneopgaven og ikke drukne i ufrugtbare styringsregimer. Vi tilbyder hjælp med alle dele af styringsopgaven og kan understøtte ledelsesopgaven forbundet med udvikling af nye styringsværktøjer eller optimering af eksisterende:


 • Værdibaseret styring
 • Værdibaseret afregning
 • Balanced scorecard
 • Triple Aim
 • Økonomi- og aktivitetsstyring
 • Driftsmålstyring

 


Better health for less

Health Innovation Institute

Toldbodgade 18, 2,

1253 København K

CVR: 38470973

Telefon: +45 6915 3525

Mail: Info@h2i.dk